Ocena stanu BHP zakładu pracy na życzenie Pracodawcy

Analiza daje pracodawcy możliwość zapoznania się ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy  w jego zakładzie i wykazuje istniejące nieprawidłowości.

Ocena stanu BHP i PPOŻ w zakładzie stanowi bazę do opracowania Programu poprawy warunków BHP i PPOŻ.

Opracowana dokumentacja pokontrolna obejmuje:

  • charakterystykę zakładu i stanowisk pracy w aspekcie BHP i PPOŻ,
  • identyfikację występujących zagrożeń oraz skuteczności sposobów ochrony,
  • ocenę prawidłowości prowadzonej dokumentacji w zakresie BHP i PPOŻ,
  • ocenę realizacji obowiązków pracodawcy będących przedmiotem kontroli: PIP, Inspekcji Sanitarnej, Straży pożarnej, UDT

Ocena stanu BHP i PPOŻ stanowi doskonałe źródło informacji do wykoniania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

 

Nadzór BHP w firmach

Outsourcing BHP

Przydatne informacje

TERMINARZ SZKOLEŃ


Bezpłatne doradztwo

Udzielamy małym i średnim przedsiębiorstwom nieodpłatnych porad w zakresie ochrony pracy.

Kontakt

Centrum Kształcenia Mieczysław Jankowski
ul.Miedziana 11,
00-835 Warszawa
tel. (22) 822 30 28
tel./fax. (22) 632 30 03
tel. kom. 601 300 520
biuro@centrumksztalcenia.pl

więcej...