BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) jest obowiązkiem prawnym i społecznym każdego pracodawcy. Pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy świadomie inwestują w bhp w swojej firmie zdają sobie sprawę z tego, że w ten sposób nie tylko zapobiegają wypadkom i chorobom spowodowanym pracą, ale także tworzą pozytywny wizerunek swojej firmy, stanowiący kluczowy element jej sukcesów.

bhp

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz zachęcanie pracowników do postępowania zgodnie z zasadami BHP to nie tylko wywiązywanie się z obowiązku, ale również inwestycja, która przynosi wymierny zysk.

Szkolenia BHP mają za zadanie poinformować pracownika jakie elementy środowiska pracy mogą powodować zagrożenie dla zdrowia. Ich celem jest także zaznajomienie pracownika z przepisami i zasadami BHP niezbędnymi do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Szkolenia dostarczają również wiedzy na temat obowiązków i odpowiedzialności w zakresie bhp.

Przeprowadzamy szkolenia BHP dla następujących grup pracowników:

  • pracodawców,
  • osób kierujących pracownikami,
  • dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby,
  • dla społecznych inspektorów pracy.

Nasze szkolenia BHP prowadzone są przez najlepszych specjalistów, w oparciu o autorskie programy, z użyciem prezentacji multimedialnych, fantomów do udzielania pierwszej pomocy, oraz ciekawych filmów.

Szkolenia BHP kończymy egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończenia kursu. 
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały dydaktyczne.

 

Nadzór BHP w firmach

Outsourcing BHP

Przydatne informacje

TERMINARZ SZKOLEŃ


Bezpłatne doradztwo

Udzielamy małym i średnim przedsiębiorstwom nieodpłatnych porad w zakresie ochrony pracy.

Kontakt

Centrum Kształcenia Mieczysław Jankowski
ul.Miedziana 11,
00-835 Warszawa
tel. (22) 822 30 28
tel./fax. (22) 632 30 03
tel. kom. 601 300 520
biuro@centrumksztalcenia.pl

więcej...