Regulaminy pracy i wynagradzania

Obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 osób jest wprowadzenie regulaminów pracy i wynagradzania.

Opracowujemy regulaminy pracy i wynagradzania od wielu lat.

Tworzone przez nas opracowania w pełni odpowiadają wymogom PIP.

Nasze regulaminy oprócz podstawowych zapisów zawierają wiele pomocnych załączników, m. in.:

  • tabele norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz zasady gospodarowania tymi środkami,
  • wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet,
  • przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu,
  • zasady organizacji szkoleń BHP,
  • inne na życzenie pracodawcy.

Nasze opracowania zawsze uzyskiwały akceptację Państwowej Inspekcji Pracy.

Więcej:

 

Nadzór BHP w firmach

Outsourcing BHP

Przydatne informacje

TERMINARZ SZKOLEŃ


Bezpłatne doradztwo

Udzielamy małym i średnim przedsiębiorstwom nieodpłatnych porad w zakresie ochrony pracy.

Kontakt

Centrum Kształcenia Mieczysław Jankowski
ul.Miedziana 11,
00-835 Warszawa
tel. (22) 822 30 28
tel./fax. (22) 632 30 03
tel. kom. 601 300 520
biuro@centrumksztalcenia.pl

więcej...